Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Korzyści

Powierzając nam sprawę uzyskasz najwyższe możliwe odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Twoją sprawą zajmą się wyszkoleni prawnicy z wieloletnim doświadczeniem. Na etapie sądowym reprezentować Cię będą adwokaci specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych.

 

Za naszą obsługę oraz reprezentację adwokacką nie poniesiesz żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie zależy wyłącznie od uzyskanych efektów. Nadto gwarantujemy najniższą prowizję na rynku. Może ona wynieść nawet 10 %. Jeżeli jakakolwiek inna kancelaria odszkodowawcza zaproponuje Ci niższą prowizję, obniżymy ją do tego poziomu.

 
_
_

PRZYKŁADOWE ODSZKODOWANIA
_

Wypadek komunikacyjny – kwota 32.250 zł

Pani Anna jechała samochodem wraz z synem i synową jako pasażer na tylnim siedzeniu. W wyniku wypadku komunikacyjnego doznała urazu kręgów szyjnych oraz prawego ramienia. Na skutek postępowania sądowego otrzymała od Towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie w wysokości 3.250 zł z tytułu kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy w wysokości 29.000 zł.

 

Śmierć osoby najbliższej – kwota 310.000 zł

Pan Józef wracał z pracy pieszo wzdłuż drogi. Został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Na skutek wypadku doznał wielonarządowego uszkodzenia ciała, a w konsekwencji zmarł w szpitalu. W drodze postępowania sądowego od Towarzystwa ubezpieczeniowego córka otrzymała 80.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, żona 100.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 100.000 zł odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej, brat 30.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Wypadek komunikacyjny – kwota 67.210 zł plus renta 1000 zł

Pan Piotr jechał samochodem z kolegą. Doszło do kolizji czołowej, w wyniku której doznał uszczerbku na zdrowiu w postaci licznych złamań oraz uszkodzeń narządów wewnętrznych. Nie miał zapiętych pasów. Na skutek postępowania sądowego otrzymała od Towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia w wysokości 7.210 zł oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy w wysokości 60.000 zł. Panu Piotrowi została przyznana również renta wyrównawcza w wysokości 1000 zł miesięcznie.

 

Wypadek komunikacyjny – kwota 47.942 zł

Pan Andrzej jechał motocyklem. Został potrącony przez wyprzedzający pojazd. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Na skutek wypadku doznał licznych złamań kończyn oraz miednicy. W trybie ugodowym otrzymał od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia w wysokości 3.942 zł oraz zadośćuczynienie w wysokości 44.000 zł za doznane krzywdy.

 

Poślizgnięcie na śliskiej nawierzchni – kwota 52.100 zł

Pani Monika na stacji benzynowej poślizgnęła się na oblodzonej i nieposypanej nawierzchni. W wyniku upadku złamała kość udową. Na skutek postępowania sądowego poszkodowana otrzymała od właściciela stacji odszkodowanie w wysokości 12.100 zł z tytułu niezbędnej opieki oraz kosztów leczenia, a także 40.000 zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

 

Potknięcie na chodniku – kwota 33.420 zł plus renta 600 zł

Pan Marek potknął się na chodniku. W konsekwencji tego upadku złamał nasadę obu kości przedramienia prawego. Na skutek postępowania sądowego otrzymała od gminy odszkodowanie za koszty leczenia w wysokości 3.420 zł oraz zadośćuczynienie w wysokości 30.000 zł za doznane krzywdy. Ze względu na ograniczenia ruchowe nadgarstka pan Marek nie może wykonywać wcześniejszego zawodu. Została mu przyznana renta w wysokości 600 zł.

 

Błąd medyczny – kwota 1 250.000 zł

Pani Monika trafiła na oddział ginekologiczny w 32 tygodniu ciąży. Lekarz dyżurny zbadał pacjentkę. Uznał, że poród będzie odbywać się drogą naturalną, mimo iż u poszkodowanej wystąpiły przesłanki do przeprowadzenia porodu poprzez cesarskie cięcie. Dopiero lekarz, który przyszedł kolejnego dnia na dyżur niezwłocznie podjął decyzje o zabiegu cesarskiego cięcia. Niestety dziecko w związku z niedotlenieniem urodziło się z porażeni mózgu i nie rozwija się prawidłowo. Po trudnym i długotrwałym procesie dziecko otrzymało 1 000.000 zł zadośćuczynienia, matka 200.000 zł zadośćuczynienia, a ojciec 50.000 zł zadośćuczynienia.

 

Wypadek przy pracy – kwota 81.100 zł

Pan Adam uczestniczył przy wyładunku pojazdu transportowego. Wyładowywane były stalowe konstrukcje wykorzystywane do produkcji. Przedmiotowe konstrukcje zerwały się i spadły na poszkodowanego. W wyniku wypadku doszło do uszkodzenia kręgosłupa. Na skutek postępowania sądowego poszkodowany otrzymał 26.100 zł z tytułu niezbędnej opieki oraz kosztów leczenia, a także 55.000 zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

 

Mobbing – kwota 30.000 zł

Pani Julita była nękana i upokarzana przez pracodawcę oraz została przez niego zwolniona dyscyplinarnie bez wypowiedzenia. Dzięki postępowaniu sądowemu stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron, a poszkodowana otrzymała od pracodawcy 30.000 zł zadośćuczynienia z tytułu stosowania mobbingu.

 

Nieudany urlop – kwota 6.500 zł

Pani Magda i pan Paweł wykupili wycieczkę do Turcji za kwotę 6.000 zł łącznie. Umowa przewidywała pobyt w 5 gwiazdkowym hotelu oraz transport samolotem w obie strony z Gdańska.  Na miejscu okazało się, że hotel nie jest usytuowany przy plaży, wbrew temu jak stanowiła umowa, a co noc w obiekcie był hałas, który uniemożliwiał sen. Nadto w drodze powrotnej organizator imprezy turystycznej zmienił transport na odcinku Warszawa – Gdańsk z lotniczego na kolejowy. Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym poszkodowani otrzymali 1.500 zł odszkodowania z tytułu obniżenia standardu imprezy oraz 5.000 zł zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.