Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Nieudany urlop

Odszkodowanie za nieudany urlop dotyczy odpowiedzialności biura podróży za nienależyte wykonanie imprezy turystycznej. Nieudany urlop może wynikać z zaniżonego standardu imprezy (noclegu, wyżywienia, transportu), braku obiecanych wycieczek fakultatywnych albo innych udogodnień, zmiany środka transportu lub nawet odwołania całej imprezy.

 

W związku z nieudanym urlopem poszkodowany może dochodzić

 

1/ odszkodowania

Odszkodowanie wyraża się w obniżeniu ceny imprezy turystycznej. Biuro podróży powinno zwrócić odpowiednią część zapłaconej kwoty.

 

2/ zadośćuczynienia

Wypoczynek jest dobrem samym w sobie, a zmarnowanie urlopu stanowi dla poszkodowanego krzywdę. Z tego tytułu można dochodzić należnego zadośćuczynienia. Kwota zadośćuczynienia musi być odczuwalna, jednakże nie może ona być wygórowana.

 

Istotne jest, aby złożyć reklamację do biura podróży w terminie 30 dni od dnia zakończenia wycieczki. Ważne jest również, aby zebrać dowody, mające stanowić o nienależytym wykonaniu imprezy turystycznej.

 

Przykładowe odszkodowania